Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

Hospodářské výsledky Telefónica Czech Republic za 3Q 2013 hodnotíme neutrálně

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

06 Nov 2013

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

SPTT.PR

Available for Immediate Download
Summary:

Hospodářské výsledky společnosti Telefónica pro 3Q 2013 hodnotíme neutrálně, neboť výnosy byly mírně nižší než odhady, ovšem provozní zisk OIBDA i EBIT byly mírně lepší a čistý zisk zaostal za očekáváním jen mírně. Společnost potvrdila výhled pro rok 2013. Mateřská společnost Telefónica jedná s PPF o prodeji Telefónica Czech Republic.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.