Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

Odhad hospodaření Fortuny pro 2Q 2013

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

26 Aug 2013

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

FORE.PR

Available for Immediate Download
Summary:

Hospodářské výsledky společnosti Fortuna pro 2Q 2013 budou zveřejněny dne 29.8.2013 před otevřením trhu. Oceňovaná společnost přestala v 1Q 2013 vykazovat hospodaření dle jednotlivých segmentů v číselné podobě a pouze sloveně komentuje dění na jednotlivých trzích, což znesnadňuje odhadnout budoucí hospodaření společnosti.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.