Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

NWR: rozšířený komentář k výsledkům za 2Q 2013 a konferenčnímu hovoru

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

22 Aug 2013

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

NWRR.L

Available for Immediate Download
Summary:

Těžební společnost NWR dnes před otevřením trhu představila své hospodářské výsledky za 2Q 2013, resp. 1H 2013. NWR za druhé letošní čtvrtletí vykázalo výnosy na úrovni 252,8 mil. EUR, což mírně překonalo naše očekávání, na druhou stranu to bylo mírně méně oproti tržnímu konsensu (medián sestavený samotnou společností). Společnost dále přistoupila k zaúčtování jednorázové položky v podobě snížení hodnoty uhelných aktiv, a to ve výši 307 mil. EUR. Tento jednorázový odpis, jenž nemá negativní dopad do cash flow společnosti, jsme trh ani my neočekávali. Nicméně po očištění o tento jednorázový vliv jsou provozní ztráty i čistá ztráta mírně nižší než očekávali analytici a rovněž nižší než naše očekávání.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.