Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

Hospodáření společnosti Fortuna za 1Q 2013 hodnotíme pozitivně

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

07 May 2013

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

FORE.PR

Available for Immediate Download
Summary:

Hospodáření společnosti Fortuna za 1Q 2013 hodnotíme pozitivně, neboť celkové přijaté sázky byly podstatně vyšší než odhad analytiků a společnost překonala na všech úrovních vyjma loterie, která se však dostala již na provozu do kladných čísel.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.