Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

FIO BANKA - NWR_Odhady hospodaření_4Q 2012

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

15 Feb 2013

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

NWRR.L

Available for Immediate Download
Summary:

Hospodářské výsledky těžařské společnosti New World Resources za 4Q 2012, resp. celý rok 2012 budou vyhlášeny 21. 2. 2013 před otevřením trhu a v 11:00 hod. bude následovat konferenční hovor s managementem společnosti. Výsledky hospodaření budou jak v posledním čtvrtletí roku 2012, tak za celý loňský rok negativně ovlivněny zejména poklesem cen koksovatelného uhlí a nižšími externími prodeji uhlí. Sjednané ceny koksovatelného uhlí mezi NWR a jeho odběrateli vykazovaly poklesy v každém čtvrtletí roku 2012, což vytvářelo negativní tlak na tržby a ziskovost společnosti. Očekáváme tak výraznější meziroční poklesy na všech úrovních hospodaření, přičemž meziroční snížení ceny koksovatelného uhlí ve 4Q 2012 o 38,7 % na 100 EUR/t by podle našich odhadů mělo vést v posledním čtvrtletí loňského roku k realizaci jak provozní ztráty na úrovni EBIT, tak čisté ztráty. Za celý rok 2012 se však provozní úroveň hospodaření udrží v kladných hodnotách, i díky meziročnímu nárůstu cen energetického uhlí o 10,4 % na 74 EUR/t.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.