Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

FIO BANKA -Telefonica_Analýza

Price:

$69.00

Provider:

Fio Banka

Date:

13 Dec 2012

Pages:

8

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

SPTT.PR

Available for Immediate Download
Summary:

Z důvodu poklesu cen akcií společnosti Telefónica Czech Republic zvyšujeme naše doporučení na stupeň akumulovat z předešlého držet, přičemž ponecháváme cílovou cenu společnosti na 408 Kč. Od posledního ocenění společnosti vstoupil na mobilní trh nový virtuální operátor, který operuje v síti oceňované společnosti. V současné době dobíhá aukce digitální dividendy (aukce kmitočtů pro vybudování nové mobilní sítě LTE) a po zveřejnění výsledků z této aukce provedeme nové ocenění. Dále v textu navazuje původní ocenění společnosti z května 2012.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.