Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

FIO BANKA -Unipetrol_Odhady

Price:

$12.00

Provider:

Fio Banka

Date:

24 Oct 2012

Pages:

3

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

UNPEsp.PR

Available for Immediate Download
Summary:

Společnost Unipetrol zveřejní své hospodářské výsledky za 3Q 2012 dne 25.10.2012 před otevřením trhu, přičemž společnost již seznámila investory s provozními výsledky, které byly mírně lepší. Předpokládáme, že v souladu s odhady představenstva společnosti Unipetrol vykáže za 3Q 2012 provozní i čistý zisk. Naše odhady počítají s provozním ziskem ve výši 814 mil. Kč, který bude z velké části způsoben efektem zásob poté, co se rostoucí cena ropy promítne do přecenění. Provozní zisk před úroky a daní bude ve 3Q 2012 ovlivněn jednorázovým pozitivním dopadem na EBIT ve výši téměř 200 milionů korun, který zahrnuje rozpuštění opravné položky vytvořené v souvislosti s uložením pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnosti Benzina. Čistý zisk Unipetrolu odhadujeme ve výši 579 mil. Kč, přičemž vývoj směnných kurzů ve 3. čtvrtletí 2012 ovlivnil finanční výsledek pozitivně ve výši přibližně 130 milionů korun, ovšem tento pozitivní efekt byl více než vykompenzován ztrátami z jiných finančních instrumentů. Jak v segmentu rafinerie, kde byly mezikvarátlně vyšší marže, tak i v segmentu petrochemie odhadujeme provozní zisk.

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.